Natječaji

prijatelji-preporuka-kampanja-propisi-gold-klub

PRIJATELJI PREPORUKA KAMPANJA...


PRIJATELJI PREPORUKA KAMPANJA Propisi_GOLD Klub
propisi-registrirajte-se-i-sudjelujte-u-anketama-daedalus-online-i-mozete-osvojiti-nagradu-u-vrijednosti-od-najvise-500-eura

Propisi "Registrirajte se i...


Propisi "Registrirajte se i sudjelujte u anketama Daedalus Online i možete osvojiti nagradu u vrijednosti od najviše 500 eura (€)!"

PRIJATELJI PREPORUKA KAMPANJA Propisi GOLD Klub

PRIJATELJI PREPORUKA KAMPANJA Propisi_GOLD Klub

Opširnije:PRIJATELJI PREPORUKA KAMPANJA Propisi GOLD Klub

Propisi "Registrirajte se i sudjelujte u anketama Daedalus Online i možete osvojiti nagradu u vrijednosti od najviše 500 eura (€)!"

Propisi "Registrirajte se i sudjelujte u anketama Daedalus Online i možete osvojiti nagradu u vrijednosti od najviše 500 eura (€)!"

Opširnije:Propisi "Registrirajte se i sudjelujte u anketama Daedalus Online i možete osvojiti nagradu u...

Propisi - MJESEČNA LUTRIJA

Propisi - MJESEČNA LUTRIJA

Opširnije:Propisi - MJESEČNA LUTRIJA

Pravila „ZLATNI Klub Ispitanika“

Pravila „ZLATNI Klub Ispitanika“

Članak 1. Organizator kampanje:

Organizator kampanje je tvrtka S.C. Daedalus New Media Research SRL sa sjedištem u Bukureštu, Cal. Floreasca br. 169, sektor 1, CUI: 2560656, upisano u trgovački registar pod. J40 /6306/27.05.2009., račun RO36INGB0000999902012334, otvoren u Banca ING, Bukurešt, RUMUNIJA, operater osobnih podataka s brojem 12502, kojeg zastupa Laurentiu Serghie s položajem administratora. Kampanja će se održati u skladu s odredbama ove uredbe, koja je obvezna za sve sudionike. Organizator zadržava pravo izmjene ovih propisa, ali ne prije nego što unaprijed obavijesti javnost.

 

Članak 2. Trajanje i područje razvoja propisa:

Kvalifikacija u ZLATNI Klub Ispitanika vrši se na temelju aktivnosti koju su ispitanici imali 2022. godine, i oni će imati koristi od privilegija ove uredbe tijekom 2023. Kampanja je aktivna između 1. siječnja 2023. i 31. prosinca 2023. godine.

 

Članak 3. Pravo sudjelovanja:

Ovo natjecanje je otvoreno za sve pojedince s hrvatskim državljanstvom koji imaju najmanje 18 godina na početku natjecanja, sa prebivalištem u Hrvatskoj, koji su registrirani na Daedalus Online platformi i ispunjavaju ostale uvjete utvrđene ovom uredbom. Djelatnici Daedalus New Media Research, kao ni bilo koje druge osobe izravno povezane s ovim natječajem, ne mogu sudjelovati u ovom natječaju.

Članak 4. Tijeku kampanje

Tema natječaja: Ispunite što više upitnika i postat ćete član ZLATNI Klub Ispitanika

Da bi se kvalificirali za ovaj klub, ispitanici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

• 1. da su se registrirali na Daedalus Online platformi u razdoblju 2012-2022;

• 2. biti hrvatski državljani s prebivalištem u Hrvatskoj;

• 3. da ima najmanje 18 godina;

• 4. odgovoriti na najmanje 50% primljenih upitnika i imati najmanje 5 upitnika popunjenih u prethodnoj godini (2022).

!OPREZ! Ova uredba ne važi samo za ispitanike koji su se registrirali 2012 godine i još uvijek su aktivni, već i za sve ispitanike koji su se registrirali tijekom godinama do kraja 2022 godine i pridržavaju se gore predstavljenog tijeku kampanje. Jedno od najvažnijih pravila (4) je ono koje se odnosi na stopu odgovora ispitanika u razdoblju od 1. siječnja 2022. do 31. siječnja 2022.

Jedan sudionik će imati pravo sudjelovanja s jednog računa tijekom kampanje. Ako je organizator identificira nekoliko računa da pripadaju istom sudioniku, on zadržava pravo otkaza obje, račune i sudjelovanja.

Također, svaki GOLD ispitanik koji ne održi svoju stopu odgovora prema propisima tijekom godina djelovanja bit će udaljen iz ovog kluba.

 

Članak 5. Nagrade koje dobijaju samo ispitanici iz ZLATNI Klub Ispitanika:

• 1. pri svakom podizanju novca dobit će bonus od 10% više od vrijednosti povučenog novca ove godine

• 2. automatski će se kvalificirati za nagradnoj igri sa zlatnim polugama, težine 5 g svaka, koja se održava dva puta godišnje;

• 3. dobit će više bodova za preporučivanje prijatelja da budu dio zajednice Daedalus Online;

• 4. uživat će u svim prethodnim pogodnostima, i nastavit će sudjelovati u izvlačenjima mjesečnih i godišnjih nagrada.

POJAŠNJENJA nagrade:

•1. bonus od 10%: primjenjuje se kad god ispitanici iz ovog kluba podnesu zahtjev za plaćanje između 1. siječnja 2023. i 31. prosinca 2023. godine.

•2. nagrada igra sa zlatnim polugama koja se održava dva puta godišnje: ždrijebom će se izvući dva dobitnika.

•3. bodovi za preporučivanje prijatelja: bodovi će se ažurirati samo kada imamo aktivne kampanje. Bodovi za ZLATNI Klub Ispitanika bit će 50 bodova za preporučene ljude koji se pridruže zajednici Daedalus Online (za razliku od 20 bodova za ostatak zajednice)

•Kako bise dodijelile nagrade 1 i 2, ispitanici će morati dati svoje osobne podatke na Daedalus Online računima kako bi Organizator mogao poslati potrebne iznose ili poluge. Potrebni financijski podaci su: ime, prezime, adresa, OIB, telefon, IBAN, banka. Osobni podaci dobitnika traže se jer se isplata nagrada prijavljuje Financijskoj upravi, ali i za plaćanje poreza na dohodak, koji u cijelosti plaća Organizator.

 

Članak 6. Određivanje dobitnika zlatnih poluga

Dva pobjednici će biti izvučeni ždrijebom u različitim vremenima.

Određivanje pobjednika bit će izvedeno žrijebom kako slijedi:

•a) PRVI POBJEDNIK bit će izvučen 2. lipnja 2023. godine

•b) DRUGI DOBITNIK izvući će se 5. prosinca 2023. godine

!OPREZ! Ako dobavljač specijaliziran za trgovinu zlatom više ne može isporučiti zlatne poluge, Organizator je dužan pobjedniku poslati vrijednost poluga u gotovini. Vrijednost će mu biti približno 310 eura!

1. Organizator ima obvezu objaviti pobjednika e-poštom na dan izvlačenja, na e-mail adresu navedenu u trenutku registracije u Daedalus Online zajednici.

2. Organizator će pokušati kontaktirati pobjednika putem e-pošte najviše 3 puta: 1 obavijest i 2 podsjetnika.

3. Ako pobjednik je ažurirao telefon na osobnom računu, on će biti kontaktiran i putem telefona.

4. Ako dobitnik nije zatražio nagradu (nije odgovorio e-poštom ili telefonom, odbija nagradu ili ne udovoljava uvjetima i rokovima nametnutim ovom uredbom, itd.) u roku od 10 kalendarskih dana od posljednje poslane obavijesti, smatra se nevalidan pobjednik i izgubit će svako pravo na osvojenu nagradu. U ovom slučaju, u skladu s ovim propisima, Organizator će izvući drugog pobjednika.

 

Članak 7. Parnice

U slučaju potencijalnih sporova između organizatora i sudionika natječaja, oni će se riješiti sporazumno. Ako sporove nije moguće riješiti sporazumno, uključene strane podnijet će spor na rješavanje nadležnim rumunjskim sudovima.

 

Članak 8. Propisi o kampanji

Propisi kampanje dostupni su besplatno svim sudionicima na web stranicu hr.daedalusonline.eu.

 

Članak 9. Naknade i porezi

Organizator se obvezuje snositi porez na dohodak za dohodak koji se sastoji od nagrada koje su dobitnici dobili kao rezultat ovog natječaja, u skladu s odredbama Fiskalnog zakona. Sve druge obveze fiskalne ili bilo koje druge prirode, vezano o ovome, biče isključiva odgovornost dobitnika.

PRIJATELJI PREPORUKA KAMPANJA Propisi

PRIJATELJI PREPORUKA KAMPANJA Propisi

Članak 1. Organizator kampanje:

Organizator kampanje je tvrtka S.C. Daedalus New Media Research SRL sa sjedištem u Bukureštu, Cal. Floreasca br. 169, sektor 2, CUI: 2560656, upisano u trgovinski registar pod. J40 / 6306/27.05.2009., Račun računa RO36INGB0000999902012334, otvoren u Banca ING, Bukurešt, ROMUNIJA, kojeg zastupa Laurentiu Serghie sa pozicije administratora. Kampanja će se odvijati u skladu s odredbama ovog propisa, koja je obvezna za sve sudionike koji se nije uklopio u GOLD klub 2022. godine. Organizator zadržava pravo izmjene ovih propisa, ali ne prije nego što unaprijed obavijesti javnost.

 

Članak 2. Trajanje i područje kampanje:

Razdoblje kampanje bit će 05.04.2023 – 30.04.2023. Kampanja se odvija isključivo u Hrvatskoj.

 

Članak 3. Pravo sudjelovanja:

Tema kampanje: Pozovite 10 prijatelja da se pridruže internetskoj zajednici Daedalus!

Ovom kampanjom otvoreni su svi pojedinci s hrvatskim državljanstvom koji imaju najmanje 18 godina na početku kampanje, sa sjedištem u Hrvatskoj, koja je obvezna za sve sudionike koji se nije uklopio u GOLD klub 2022. godine, a koji su registrirani na internetskoj ploči Daedalus i ispunjavaju ostale uvjete utvrđene ovom uredbom. Djelatnici Daedalus New Media Research, kao i sve druge osobe koje su izravno povezane s ovim natječajem, ne mogu sudjelovati u ovom natjecanju.

 

Članak 4. Mehanizam raspoređivanja

Tema kampanje: Pozovite 10 prijatelja da se pridruže internetskoj zajednici Daedalus!

Za sudjelovanje u kampanji korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

• Registrirati se na panelu Daedalus Online

• Da budu hrvatski državljani, prebivaju u Hrvatskoj

• Biti najmanje 18 godina

• Preporučiti maksimalno 10 prijatelja koji će se pridružiti Daedalus Online zajednici putem veze koju ste dobili e-poštom

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s pogrešnim popunjavanjem polja u obrazac za kreiranje računa, što ima za posljedicu nemogućnost slanja veze za potvrdu na adresu e-mail ili telefonski kontakt sudionika.

Sudionik će imati pravo sudjelovati s jednog računa tijekom kampanje. U slučaju Organizator će identificirati više računa koji pripadaju istom sudioniku, on zadržava pravo otkazati i njegove račune i svoja sudjelovanja.

Rok za sudjelovanje je 30.04.2023.

 

Članak 5. Nagrade kampanje i njihova nagrada

Tijekom kampanje "Pozovite 10 prijatelja da se pridruže zajednici Daedalus Online!" dobit će se sljedeća nagrada:

• 30 bodova za svakog preporučenog prijatelja koji se pridruži zajednici Daedalus Online i potvrdi svoj račun.

Osobe koje preporuče moći će dobivati bodove samo ako preporučeni prijatelji potvrde svoj račun.

Sudionik ima pravo preporučiti samo valjane i stvarne adrese e-pošte. Ako Organizator prepozna više računa, račune koji nisu valjani ili sadrže neželjenu poštu, on zadržava pravo poništiti i račune i sudjelovanje sudionika koji prekrši ovaj propis. Također se bodovi neće ažurirati na račun osobe koja krši ovo pravilo.

 

Članak 6. Ažuriranje bodova (nagrada) - PERIOD

Bodovi za ovu kampanju ažurirat će se između 01.05.2023 – 05.05.2023.

 

Članak 7. Parnica

U slučaju potencijalnih sporova između organizatora i sudionika kampanje, oni će se riješiti sporazumno. Ako nije moguće mirno riješiti sporove, uključene strane će spor predati nadležnim rumunjskim sudovima.

 

Članak 8 . Propisi o kampanji

Propisi o kampanji dostupni su besplatno bilo kojem sudioniku na web stranici hr.daedalusonline.eu.

 

Članak 9. Naknade i porezi

Organizator se obvezuje snositi porez na dohodak za dohodak koji se sastoji od nagrada koje su dobitnici dobili kao rezultat ovog natječaja, u skladu s odredbama Fiskalnog zakona. Sve druge obveze fiskalne ili bilo koje druge prirode, vezano o ovome, biče isključiva odgovornost dobitnika.