Natječaji

prijatelji-preporuka-kampanja-propisi-gold-klub

PRIJATELJI PREPORUKA KAMPANJA...


PRIJATELJI PREPORUKA KAMPANJA Propisi_GOLD Klub
propisi-registrirajte-se-i-sudjelujte-u-anketama-daedalus-online-i-mozete-osvojiti-nagradu-u-vrijednosti-od-najvise-500-eura

Propisi "Registrirajte se i...


Propisi "Registrirajte se i sudjelujte u anketama Daedalus Online i možete osvojiti nagradu u vrijednosti od najviše 500 eura (€)!"

PRIJATELJI PREPORUKA KAMPANJA Propisi GOLD Klub

PRIJATELJI PREPORUKA KAMPANJA Propisi_GOLD Klub

Članak 1. Organizator kampanje: :

Organizator kampanje je tvrtka S.C. Daedalus New Media Research SRL sa sjedištem u Bukureštu, Cal. Floreasca br. 169, sektor 2, CUI: 2560656, upisano u trgovinski registar pod. J40 / 6306/27.05.2009., Račun računa RO36INGB0000999902012334, otvoren u Banca ING, Bukurešt, ROMUNIJA, kojeg zastupa Laurentiu Serghie sa pozicije administratora. Kampanja će se odvijati u skladu s odredbama ovog propisa, koja je obvezna za sve sudionike iz GOLD klub. Organizator zadržava pravo izmjene ovih propisa, ali ne prije nego što unaprijed obavijesti javnost.

 

Članak 2. Trajanje i područje kampanje:

Razdoblje kampanje bit će 05.04.2023 – 23.04.2023. Kampanja se odvija isključivo u Hrvatskoj.

 

Članak 3. Pravo sudjelovanja:

Tema kampanje: Pozovite 10 prijatelja da se pridruže internetskoj zajednici Daedalus!

Ovom kampanjom otvoreni su svi pojedinci s hrvatskim državljanstvom koji imaju najmanje 18 godina na početku kampanje, sa sjedištem u Hrvatskoj, Biti uključen u GOLD klub, a koji su registrirani na internetskoj ploči Daedalus i ispunjavaju ostale uvjete utvrđene ovom uredbom. Djelatnici Daedalus New Media Research, kao i sve druge osobe koje su izravno povezane s ovim natječajem, ne mogu sudjelovati u ovom natjecanju.

 

Članak 4. Mehanizam raspoređivanja:

Tema kampanje: Pozovite 10 prijatelja da se pridruže internetskoj zajednici Daedalus!

Za sudjelovanje u kampanji korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

• Registrirati se na panelu Daedalus Online

• Da budu hrvatski državljani, prebivaju u Hrvatskoj

• Biti najmanje 18 godina

• Biti uključen u GOLD klub

• Preporučiti maksimalno 10 prijatelja koji će se pridružiti Daedalus Online zajednici putem veze koju ste dobili e-poštom

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s pogrešnim popunjavanjem polja u obrazac za kreiranje računa, što ima za posljedicu nemogućnost slanja veze za potvrdu na adresu e-mail ili telefonski kontakt sudionika.

Sudionik će imati pravo sudjelovati s jednog računa tijekom kampanje. U slučaju Organizator će identificirati više računa koji pripadaju istom sudioniku, on zadržava pravo otkazati i njegove račune i svoja sudjelovanja.

Rok za sudjelovanje je 23.04.2023.

 

Članak 5. Nagrade kampanje i njihova nagrada:

Tijekom kampanje "Pozovite 10 prijatelja da se pridruže zajednici Daedalus Online!" dobit će se sljedeća nagrada:

• 50 bodova za svakog preporučenog prijatelja koji se pridruži zajednici Daedalus Online i potvrdi svoj račun.

Osobe koje preporuče moći će dobivati bodove samo ako preporučeni prijatelji potvrde svoj račun.

Sudionik ima pravo preporučiti samo valjane i stvarne adrese e-pošte. Ako Organizator prepozna više računa, račune koji nisu valjani ili sadrže neželjenu poštu, on zadržava pravo poništiti i račune i sudjelovanje sudionika koji prekrši ovaj propis. Također se bodovi neće ažurirati na račun osobe koja krši ovo pravilo.

 

Članak 6. Ažuriranje bodova (nagrada) - PERIOD:

Bodovi za ovu kampanju ažurirat će se između 24.04.2023 – 28.04.2023.

 

Članak 7. Parnica:

U slučaju potencijalnih sporova između organizatora i sudionika kampanje, oni će se riješiti sporazumno. Ako nije moguće mirno riješiti sporove, uključene strane će spor predati nadležnim rumunjskim sudovima.

 

Članak 8 . Propisi o kampanji:

Propisi o kampanji dostupni su besplatno bilo kojem sudioniku GOLD na web stranici hr.daedalusonline.eu.

 

Članak 9. Naknade i porezi:

Organizator se obvezuje snositi porez na dohodak za dohodak koji se sastoji od nagrada koje su dobitnici dobili kao rezultat ovog natječaja, u skladu s odredbama Fiskalnog zakona. Sve druge obveze fiskalne ili bilo koje druge prirode, vezano o ovome, biče isključiva odgovornost dobitnika.