Natječaji

prijatelji-preporuka-kampanja-propisi-gold-klub

PRIJATELJI PREPORUKA KAMPANJA...


PRIJATELJI PREPORUKA KAMPANJA Propisi_GOLD Klub
propisi-registrirajte-se-i-sudjelujte-u-anketama-daedalus-online-i-mozete-osvojiti-nagradu-u-vrijednosti-od-najvise-500-eura

Propisi "Registrirajte se i...


Propisi "Registrirajte se i sudjelujte u anketama Daedalus Online i možete osvojiti nagradu u vrijednosti od najviše 500 eura (€)!"

Sustav bodovanja

Dobit ćete određeni broj bodova za svako ispunjeno istraživanje, ovisno o duljini i razini težine upitnika.

Daedalus New Media Research provodi periodična istraživanja aktualizacije podataka (web-cruisers).

Broj bodova za ovu vrstu istraživanja je manji (20 bodova), a ispunjavanje traje samo nekoliko minuta. 

Duljina upitnika Bodovi/ispunjeni upitnik
Ispod 3 minuta  30
3-5 minuta 40
6- 10 minuta 50
11 - 15 minuta 75
16 –20 minuta 100
21- 30 minuta 125
Više od  30 minuta 150

Kada ispitanik ostvari minimalno 1000 bodova, može ih zamijeniti za novac koji se šalje putem PayPal. 100 bodova predstavlja ekvivalent 1 euru.

U slučaju da primite poziv za istraživanje te da nakon što se ispunili dio upitnika primite poruku koja kaže da „Vaš profil nije zadovoljavajuć“, dobit ćete 20 bodova. 

Duljina upitnika izračunava se nakon prethodnog ispitivanja i predstavlja prosječno trajanje. Ako osoba ne udovoljava kriterijima za sudjelovanje u istraživanju (na primjer ako osoba nije vozač Forda), takva će osoba primiti 20 bodova.

Bodovi će se ažurirati u roku od najviše 5 radnih dana od ispunjavanja istraživanja, za svaku osobu koja je sudjelovala u istraživanju.

Daedalus New Media Research pridržava pravo u bilo koje doba modificirati sustav bodovanja, sukladno tržišnim uvjetima. Takve modifikacije objavit će se na stranici.