Natječaji

prijatelji-preporuka-kampanja-propisi

PRIJATELJI PREPORUKA KAMPANJA...


PRIJATELJI PREPORUKA KAMPANJA Propisi Članak 1. Organizator kampanje: Organizator kampanje je tvrtka S.C. Daedalus New Media Research SRL sa sjedištem u Bukureštu, Cal. Floreasca br. 169, sektor 2, CUI: 2560656, upisano u trgovinski registar pod. J40 / 6306/27.05.2009., Račun računa RO36INGB0000999902012334, otvoren u Banca ING, Bukurešt, ROMUNIJA, kojeg zastupa Laurentiu Serghie sa pozicije administratora. Kampanja će se odvijati u skladu s odredbama ovog propisa, koja je obvezna za sve sudionike. Organizator zadržava pravo izmjene ovih propisa, ali ne prije nego što unaprijed obavijesti javnost.   Članak 2. Trajanje i područje kampanje: Razdoblje kampanje bit će 06.07.2020 - 12.07.2020. Kampanja se odvija isključivo u Hrvatskoj.   Članak 3. Pravo sudjelovanja: Tema kampanje: Pozovite 10 prijatelja da se pridruže internetskoj zajednici Daedalus! Ovom kampanjom otvoreni su svi pojedinci s hrvatskim državljanstvom koji imaju najmanje 18 godina na početku kampanje, sa sjedištem u Hrvatskoj, a koji su registrirani na internetskoj ploči Daedalus i ispunjavaju ostale uvjete utvrđene ovom uredbom. Djelatnici Daedalus New...
join-daedalus-online-community

Pridružite se zajednici Deadalus...


Pravila natjecanja „Pridružite se zajednici Deadalus Online“  Čl.  1. Organizator kampanje:

PRIJATELJI PREPORUKA KAMPANJA Propisi

PRIJATELJI PREPORUKA KAMPANJA Propisi

Članak 1. Organizator kampanje:

Organizator kampanje je tvrtka S.C. Daedalus New Media Research SRL sa sjedištem u Bukureštu, Cal. Floreasca br. 169, sektor 2, CUI: 2560656, upisano u trgovinski registar pod. J40 / 6306/27.05.2009., Račun računa RO36INGB0000999902012334, otvoren u Banca ING, Bukurešt, ROMUNIJA, kojeg zastupa Laurentiu Serghie sa pozicije administratora. Kampanja će se odvijati u skladu s odredbama ovog propisa, koja je obvezna za sve sudionike. Organizator zadržava pravo izmjene ovih propisa, ali ne prije nego što unaprijed obavijesti javnost.

 

Članak 2. Trajanje i područje kampanje:

Razdoblje kampanje bit će 06.07.2020 - 12.07.2020. Kampanja se odvija isključivo u Hrvatskoj.

 

Članak 3. Pravo sudjelovanja:

Tema kampanje: Pozovite 10 prijatelja da se pridruže internetskoj zajednici Daedalus!

Ovom kampanjom otvoreni su svi pojedinci s hrvatskim državljanstvom koji imaju najmanje 18 godina na početku kampanje, sa sjedištem u Hrvatskoj, a koji su registrirani na internetskoj ploči Daedalus i ispunjavaju ostale uvjete utvrđene ovom uredbom. Djelatnici Daedalus New Media Research, kao i sve druge osobe koje su izravno povezane s ovim natječajem, ne mogu sudjelovati u ovom natjecanju.

 

Članak 4. Mehanizam raspoređivanja

Tema kampanje: Pozovite 10 prijatelja da se pridruže internetskoj zajednici Daedalus!

Za sudjelovanje u kampanji korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

• Registrirati se na panelu Daedalus Online

• Da budu hrvatski državljani, prebivaju u Hrvatskoj

• Biti najmanje 18 godina

• Preporučiti maksimalno 10 prijatelja koji će se pridružiti Daedalus Online zajednici putem veze koju ste dobili e-poštom

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s pogrešnim popunjavanjem polja u obrazac za kreiranje računa, što ima za posljedicu nemogućnost slanja veze za potvrdu na adresu e-mail ili telefonski kontakt sudionika.

Sudionik će imati pravo sudjelovati s jednog računa tijekom kampanje. U slučaju Organizator će identificirati više računa koji pripadaju istom sudioniku, on zadržava pravo otkazati i njegove račune i svoja sudjelovanja.

Rok za sudjelovanje je 12. srpnja 2020.

Članak 5. Nagrade kampanje i njihova nagrada

Tijekom kampanje "Pozovite 10 prijatelja da se pridruže zajednici Daedalus Online!" dobit će se sljedeća nagrada:

• 20 bodova za svakog preporučenog prijatelja koji se pridruži zajednici Daedalus Online i potvrdi svoj račun.

Osobe koje preporuče moći će dobivati bodove samo ako preporučeni prijatelji potvrde svoj račun.

Sudionik ima pravo preporučiti samo valjane i stvarne adrese e-pošte. Ako Organizator prepozna više računa, račune koji nisu valjani ili sadrže neželjenu poštu, on zadržava pravo poništiti i račune i sudjelovanje sudionika koji prekrši ovaj propis. Također se bodovi neće ažurirati na račun osobe koja krši ovo pravilo.

 

Članak 6. Ažuriranje bodova (nagrada) - PERIOD

Bodovi za ovu kampanju ažurirat će se između 13. i 19. srpnja 2020. godine.

 

Članak 7. Parnica

U slučaju potencijalnih sporova između organizatora i sudionika kampanje, oni će se riješiti sporazumno. Ako nije moguće mirno riješiti sporove, uključene strane će spor predati nadležnim rumunjskim sudovima.

 

Članak 8 . Propisi o kampanji

Propisi o kampanji dostupni su besplatno bilo kojem sudioniku na web stranici hr.daedalusonline.eu.