Natječaji

propisi-registrirajte-se-i-sudjelujte-u-anketama-daedalus-online-i-mozete-osvojiti-nagradu-u-vrijednosti-od-najvise-500-eura

Propisi "Registrirajte se i...


Propisi "Registrirajte se i sudjelujte u anketama Daedalus Online i možete osvojiti nagradu u vrijednosti od najviše 500 eura (€)!" Članak 1. Organizator natječaja: Organizator kampanje je tvrtka S.C. Daedalus New Media Research SRL sa sjedištem u Bukureštu, Cal. Floreasca br. 169, sektor 2, CUI: 2560656, upisana u trgovački registar pod. J40 /6306/27.05.2009, račun RO36INGB0000999902012334, otvoren u Banca ING, Bukurešt, RUMUNIJA, koju zastupa Laurentiu Serghie s položajem administratora. Natječaj će se održati u skladu s odredbama ove uredbe, koja je obvezna za sve sudionike. Organizator zadržava pravo izmjene ovih propisa
propisi-mjesecna-lutrija

Propisi - MJESEČNA LUTRIJA


Propisi - MJESEČNA LUTRIJA Članak 1. Organizator natječaja: Organizator kampanje je tvrtka S.C. Daedalus New Media Research SRL sa sjedištem u Bukureštu, Cal. Floreasca br. 169, sektor 2, CUI: 2560656, upisana u trgovački registar pod. J40 /6306/27.05.2009., račun RO36INGB0000999902012334, otvoren u Banca ING, Bukurešt, RUMUNIJA, kojeg zastupa Laurentiu Serghie s položajem administratora. Natječaj će se održati u skladu s odredbama ove uredbe, koja je obvezna za sve sudionike. Organizator zadržava pravo izmjene ovih propisa.

Pravila „ZLATNI Klub Ispitanika“

Pravila „ZLATNI Klub Ispitanika“

Članak 1. Organizator kampanje:

Organizator kampanje je tvrtka S.C. Daedalus New Media Research SRL sa sjedištem u Bukureštu, Cal. Floreasca br. 169, sektor 2, CUI: 2560656, upisano u trgovački registar pod. J40 /6306/27.05.2009., račun RO36INGB0000999902012334, otvoren u Banca ING, Bukurešt, RUMUNIJA, operater osobnih podataka s brojem 12502, kojeg zastupa Laurentiu Serghie s položajem administratora. Kampanja će se održati u skladu s odredbama ove uredbe, koja je obvezna za sve sudionike. Organizator zadržava pravo izmjene ovih propisa, ali ne prije nego što unaprijed obavijesti javnost.

 

Članak 2. Trajanje i područje razvoja propisa:

Kvalifikacija u ZLATNI Klub Ispitanika vrši se na temelju aktivnosti koju su ispitanici imali 2020. godine, i oni će imati koristi od privilegija ove uredbe tijekom 2021. Kampanja je aktivna između 1. siječnja 2021. i 31. prosinca 2021. godine.

 

Članak 3. Pravo sudjelovanja:

Ovo natjecanje je otvoreno za sve pojedince s hrvatskim državljanstvom koji imaju najmanje 18 godina na početku natjecanja, sa prebivalištem u Hrvatskoj, koji su registrirani na Daedalus Online platformi i ispunjavaju ostale uvjete utvrđene ovom uredbom. Djelatnici Daedalus New Media Research, kao ni bilo koje druge osobe izravno povezane s ovim natječajem, ne mogu sudjelovati u ovom natječaju.

Članak 4. Tijeku kampanje

Tema natječaja: Ispunite što više upitnika i postat ćete član ZLATNI Klub Ispitanika

Da bi se kvalificirali za ovaj klub, ispitanici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

• 1. da su se registrirali na Daedalus Online platformi u razdoblju 2012-2020;

• 2. biti hrvatski državljani s prebivalištem u Hrvatskoj;

• 3. da ima najmanje 18 godina;

• 4. odgovoriti na najmanje 50% primljenih upitnika i imati najmanje 5 upitnika popunjenih u prethodnoj godini (2020).

!OPREZ! Ova uredba ne važi samo za ispitanike koji su se registrirali 2012 godine i još uvijek su aktivni, već i za sve ispitanike koji su se registrirali tijekom godinama do kraja 2020 godine i pridržavaju se gore predstavljenog tijeku kampanje. Jedno od najvažnijih pravila (4) je ono koje se odnosi na stopu odgovora ispitanika u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 31. siječnja 2020.

Jedan sudionik će imati pravo sudjelovanja s jednog računa tijekom kampanje. Ako je organizator identificira nekoliko računa da pripadaju istom sudioniku, on zadržava pravo otkaza obje, račune i sudjelovanja.

 

Članak 5. Nagrade koje dobijaju samo ispitanici iz ZLATNI Klub Ispitanika:

• 1. pri svakom podizanju novca dobit će bonus od 10% više od vrijednosti povučenog novca ove godine

• 2. automatski će se kvalificirati za nagradnoj igri sa zlatnim polugama, težine 5 g svaka, koja se održava dva puta godišnje;

• 3. dobit će više bodova za preporučivanje prijatelja da budu dio zajednice Daedalus Online;

• 4. uživat će u svim prethodnim pogodnostima, i nastavit će sudjelovati u izvlačenjima mjesečnih i godišnjih nagrada.

POJAŠNJENJA nagrade:

•1. bonus od 10%: primjenjuje se kad god ispitanici iz ovog kluba podnesu zahtjev za plaćanje između 1. siječnja 2021. i 31. prosinca 2021. godine.

•2. nagrada igra sa zlatnim polugama koja se održava dva puta godišnje: ždrijebom će se izvući dva dobitnika.

•3. bodovi za preporučivanje prijatelja: bodovi će se ažurirati samo kada imamo aktivne kampanje. Bodovi za ZLATNI Klub Ispitanika bit će 50 bodova za preporučene ljude koji se pridruže zajednici Daedalus Online (za razliku od 20 bodova za ostatak zajednice)

•Kako bise dodijelile nagrade 1 i 2, ispitanici će morati dati svoje osobne podatke na Daedalus Online računima kako bi Organizator mogao poslati potrebne iznose ili poluge. Potrebni financijski podaci su: ime, prezime, adresa, OIB, telefon, IBAN, banka. Osobni podaci dobitnika traže se jer se isplata nagrada prijavljuje Financijskoj upravi, ali i za plaćanje poreza na dohodak, koji u cijelosti plaća Organizator.

 

Članak 6. Određivanje dobitnika zlatnih poluga

Dva pobjednici će biti izvučeni ždrijebom u različitim vremenima.

Određivanje pobjednika bit će izvedeno žrijebom kako slijedi:

•a) PRVI POBJEDNIK bit će izvučen 2. lipnja 2021. godine

•b) DRUGI DOBITNIK izvući će se 2. prosinca 2021. godine

!OPREZ! Ako dobavljač specijaliziran za trgovinu zlatom više ne može isporučiti zlatne poluge, Organizator je dužan pobjedniku poslati vrijednost poluga u gotovini. Vrijednost će mu biti približno 310 eura!

1. Organizator ima obvezu objaviti pobjednika e-poštom na dan izvlačenja, na e-mail adresu navedenu u trenutku registracije u Daedalus Online zajednici.

2. Organizator će pokušati kontaktirati pobjednika putem e-pošte najviše 3 puta: 1 obavijest i 2 podsjetnika.

3. Ako pobjednik je ažurirao telefon na osobnom računu, on će biti kontaktiran i putem telefona.

4. Ako dobitnik nije zatražio nagradu (nije odgovorio e-poštom ili telefonom, odbija nagradu ili ne udovoljava uvjetima i rokovima nametnutim ovom uredbom, itd.) u roku od 10 kalendarskih dana od posljednje poslane obavijesti, smatra se nevalidan pobjednik i izgubit će svako pravo na osvojenu nagradu. U ovom slučaju, u skladu s ovim propisima, Organizator će izvući drugog pobjednika.

 

Članak 7. Parnice

U slučaju potencijalnih sporova između organizatora i sudionika natječaja, oni će se riješiti sporazumno. Ako sporove nije moguće riješiti sporazumno, uključene strane podnijet će spor na rješavanje nadležnim rumunjskim sudovima.

 

Članak 8. Propisi o kampanji

Propisi kampanje dostupni su besplatno svim sudionicima na web stranicu hr.daedalusonline.eu.

 

Članak 9. Naknade i porezi

Organizator se obvezuje snositi porez na dohodak za dohodak koji se sastoji od nagrada koje su dobitnici dobili kao rezultat ovog natječaja, u skladu s odredbama Fiskalnog zakona. Sve druge obveze fiskalne ili bilo koje druge prirode, vezano o ovome, biče isključiva odgovornost dobitnika.